Daň z prevodu nehnuteľností v Čiernej Hore

Čierna Hora

Aká je výška dane z prevodu nehnuteľností v Čiernej Hore?

Daň z prevodu nehnuteľností v Čiernej Hore

Daň z prevodu nehnuteľností v Čiernej Hore je 3 % z odhadovanej trhovej hodnoty.

Kto a ako odhaduje hodnotu, z ktorej sa platí daň? Hodnotu odhaduje znalec a môže byť vyššia ako suma uvedená v kúpnej zmluve. Na druhej strane znalec nemôže odhadnúť hodnotu nižšiu, ako je hodnota uvedená v zmluve.

Kedy je splatná táto daň? Bezprostredne po podpise kúpnej zmluvy. Odporúčame zaplatiť bezodkladne, pretože časom sa kumulujú úroky z pôvodnej sumy a môžu byť predmetom trestného oznámenia a pokuty.

Je možné túto daň nezaplatiť?

Ano. Ak sa novostavba nehnuteľnosti kupuje priamo od stavebníka, ktorý už daň z tejto (novej) nehnuteľnosti zaplatil, daň z prevodu nehnuteľnosti vo výške 3 % sa neplatí. Podobne aj občania Čiernej Hory, ktorí riešia bytovú otázku, majú výhody alebo úplné oslobodenie od dane z prevodu nehnuteľností, a to v závislosti od počtu členov domácnosti a výmery kupovanej nehnuteľnosti.