Založenie spoločnosti v Čiernej Hore - čo potrebujem vedieť?

Čierna Hora

Na začiatku je dôležité určiť zakladateľa, generálneho riaditeľa, zaregistrovať sídlo a prideliť počiatočný kapitál.

Založenie spoločnosti v Čiernej Hore - čo potrebujem vedieť?

Zakladatelia - môžu byť jednotlivci alebo spoločnosti, ale musia to byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby.

Výkonný riaditeľ - Spoločnosť musí mať aspoň jedného výkonného riaditeľa.

Začiatočný kapitál - Začiatočný kapitál môže byť len jedno euro.

Registrovaná adresa - Pri zakladaní spoločnosti je dôležité mať registrovanú adresu sídla.

Na proces založenia spoločnosti v Čiernej Hore budete potrebovať tieto dokumenty:

- Platný občiansky preukaz alebo cestovný pas pre fyzické osoby.

- Výpis z obchodného registra pre právnické osoby, ktorý nie je starší ako tri mesiace.

Postup pri registrácii spoločnosti v Čiernej Hore:

Aby bol proces registrácie spoločnosti jednoduchý, je dôležité pripraviť a včas predložiť všetky dokumenty do centrálneho registra podnikateľov v nasledujúcom poradí:

1. Rozhodnutie o založení spoločnosti - Je dôležité si uvedomiť, že existujú dva typy zmlúv o založení spoločnosti - pre jedného zakladateľa a pre viacerých zakladateľov, vyberte si tú, ktorá je relevantná pre vašu budúcu spoločnosť.

2. Zakladateľská zmluva - V závislosti od počtu zakladateľov si stiahnite vzor zakladateľskej zmluvy pre jednočlennú alebo viacčlennú spoločnosť. Použite zoznam činností uvedený v klasifikácii činností a vyberte hlavnú činnosť a ostatné činnosti. Pripravte si štvormiestne kódy, ktoré budete používať. Stiahnite si klasifikáciu činností.

3. Zaplaťte registračné poplatky - uhraďte 5,00 € na účet správcu dane s účelom platby "registrácia s.r.o.". a 3,00 € na účet Úradného vestníka Čiernej Hory s účelom platby "registrácia s.r.o."

4. Overenie rozhodnutia/zmluvy - na súde alebo u notára.

5. Získanie výpisu z Centrálnej zúčtovacej a depozitnej spoločnosti (CKD) - Pri preberaní výpisu je potrebné predložiť kópiu občianskeho preukazu zakladateľa a potvrdenie o zaplatení sumy 6,05 €, ktorú uhradíte na jeden z účtov CKD s účelom platby "poplatok za výpis".

6. Priložte kópiu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu - ak je zakladateľom občan Čiernej Hory, alebo cestovného pasu, ak je zakladateľom cudzí štátny príslušník.

7. Súhlas výkonného riaditeľa s vymenovaním - vzor súhlasu nájdete na internete, rovnako ako ďalšie potrebné dokumenty.

8. Vyplňte formulár na registráciu podniku - ide o formulár PS 01.

9. Zozbierané a overené dokumenty (stanovy, overené uznesenie/zmluva, uznesenie ČKD, kópia občianskeho preukazu alebo pasu, potvrdenia, registračný formulár a PR formulár PDV-1/akc-p) predložte do centrálnej podateľne daňového úradu a odošlite ich.

Predložte dokumenty do centrálnej podateľne daňového úradu.

Vytvorenie pečiatky: Po dokončení založenia a registrácie spoločnosti budete potrebovať pečať, ktorú zvyčajne získate len s platným občianskym preukazom alebo pasom a kópiou rozhodnutia o založení spoločnosti.

Otvorenie bankového účtu: Po úspešnej registrácii spoločnosti v Čiernej Hore si môžete otvoriť účet pre svoju spoločnosť v niektorej z čiernohorských bánk. Majte na pamäti, že každá banka v Čiernej Hore vyžaduje osobnú prítomnosť riaditeľa spoločnosti počas procesu otvárania účtu.

Nájdenie účtovníka: Budete musieť nájsť účtovníka pre svoju spoločnosť a v závislosti od typu podnikania môžete potrebovať aj živnostenské oprávnenie. Licencie sú potrebné pre vzdelávacie inštitúcie, reštaurácie, cestovné kancelárie, banky, poisťovne, finančné služby, odvetvia súvisiace s dovozom alebo vývozom atď.

Registrácia zamestnancov na daňových úradoch: Po dokončení založenia spoločnosti v Čiernej Hore musíte zaregistrovať svojich zamestnancov na daňovom úrade. Pri registrácii je majiteľ povinný predložiť tieto údaje:

- Pracovnú zmluvu

- Fotokópiu preukazu totožnosti zamestnanca

- Vyplnené tlačivo JPR

- Fotokópiu pracovnej knižky zamestnanca (prvá strana a strana, na ktorej je uvedená odborná kvalifikácia)

Založenie spoločnosti v Čiernej Hore pre cudzincov: Cudzinci, ktorí zakladajú spoločnosť v Čiernej Hore, musia mať povolenie na pobyt a musia požiadať o povolenie na pobyt a prácu v Čiernej Hore a získať ho. Tento proces trvá približne 20 dní.

Cudzinci nemôžu v inštitúciách v Čiernej Hore predložiť občiansky preukaz, musíte mať platný cestovný pas, a ak nemôžete navštíviť Čiernu Horu, existuje možnosť vymenovať miestneho riaditeľa spoločnosti.

V posledných rokoch sa čoraz viac cudzincov rozhoduje presťahovať svoje podnikanie do Čiernej Hory alebo si tu založiť nový podnik. Len v minulom roku založili cudzinci v krajine viac ako 7 000 spoločností, pričom najčastejšie ide o softvérové a poradenské firmy.

Cudzinci oceňujú aj to, že si môžu založiť spoločnosť s kapitálom od jedného eura až do maximálnych nákladov 1 500 eur! Vzhľadom na široký výber nehnuteľností v Čiernej Hore, ktoré sú vhodné na prenájom aj na hostiteľskú činnosť, sa nemožno čudovať, že mnohí z nich sa rozhodnú pre tento krok! Pozrite si ponuky nehnuteľností na webovej stránke Montenegro Prospects a vyberte si byt v Čiernej Hore alebo iný typ nehnuteľnosti, ktorý vyhovuje potrebám vášho nového podnikania.