Ako si vybrať dobrú spoločnosť alebo makléra?

Kúpa nehnuteľnosti od neprofesionálnych maklérov alebo bez dostatočného prieskumu a skúseností môže byť riskantná z viacerých dôvodov:

Ako si vybrať dobrú spoločnosť alebo makléra?

Kúpa nehnuteľnosti od neprofesionálnych maklérov alebo bez dostatočného prieskumu a skúseností môže byť riskantná z niekoľkých dôvodov:

1. Právne a finančné riziká: Neprofesionálni makléri nemusia poznať zákony, predpisy a postupy v oblasti nehnuteľností a transakcií. To môže viesť k právnym a finančným problémom.

2. Skryté chyby: Bez profesionálneho prieskumu môžete prehliadnuť skryté chyby nehnuteľnosti, ktoré by si mohli vyžadovať nákladné opravy alebo rekonštrukcie.

3. Nevýhodná cena: Neprofesionálni makléri môžu mať tendenciu oceňovať nehnuteľnosti nevýhodne pre kupujúceho, čo môže viesť k predraženej investícii.

4. Neúplné informácie.

5. Chýbajúca alebo nepresná dokumentácia môže viesť ku komplikáciám pri prevode vlastníctva nehnuteľnosti.

6. Vybraný (vykradnutý) byt.
Toto je naša jediná práca a nie sme makléri na čiastočný úväzok, nerobíme to ako vedľajšiu prácu.

7. Predaj s použitím podvodných informácií a sľubov.
Ak sa rozhodnete investovať do nehnuteľnosti, je vhodné spolupracovať s profesionálnym a dôveryhodným maklérom, urobiť dôkladný prieskum a zabezpečiť si právne poradenstvo, aby ste minimalizovali riziká spojené s touto investíciou.

8. Vždy si overte históriu danej spoločnosti.

9. Kľúčové sú skutočné skúsenosti klientov, pýtajte sa na ne.