Svoju vysnívanú nehnuteľnosť si chcem postaviť sám!

23.1.2024

Podrobnosti o výstavbe domov v Grécku.

Svoju vysnívanú nehnuteľnosť si chcem postaviť sám!

Chcete si postaviť dom v Grécku, ale kde začať?


Stavba domu v Grécku sa začína kúpou pozemku. Táto transakcia pozostáva z niekoľkých etáp. Naša spoločnosť urobí všetko pre to, aby vám ju uľahčila.


Vlastník pozemku by mal poskytnúť kópiu vlastnej zmluvy o kúpe pozemku a plán pozemku.


Bude potrebné skontrolovať, či polohopis korešponduje so skutočne existujúcim pozemkom a tiež skontrolovať koeficienty zastavanosti pozemku. Ide o koeficienty, ktoré určujú maximálnu prípustnú plochu budovy, ktorú možno
postaviť na danom pozemku. Napríklad na pozemku s metrickou plochou 100 m2, ktorý má koeficient 0,4, možno postaviť dom, ktorý má metrickú plochu 40 m2.


Všetky pozemky v Grécku sú rozdelené do 2 kategórií:


1)Pozemok v obývanej oblasti

2)Pozemky mimo obývanej oblasti


Napr. pozemok nachádzajúci sa v zastavanej oblasti môže mať koeficient od 0,4 do 2,4, ktorý sa môže výnimočne aj zvýšiť. V prípade druhého typu sa za pozemok vhodný na zástavbu považuje pozemok s rozlohou väčšou ako 4 000 m2 (výnimku možno urobiť v prípade pozemku s menšou rozlohou priľahlého k ceste).


Prípustná metráž domu, ktorý sa má postaviť na takomto pozemku, sa vypočíta takto:

Pozemok s rozlohou 4 000 m2: prípustná je stavba s metrickou plochou 200 m2.

Pozemok s rozlohou 4000 - 8000 m2: metrická plocha budovy sa vypočíta takto:200 m2 + (metrická plocha pozemku - 4000) x0,02

Plocha pozemku nad 8000m2: metrická plocha budovy sa vypočíta takto: 280m2 + (metrická plocha pozemku - 8000) x0,01

Ceny pozemkov v Grécku závisia od mnohých faktorov, ako je poloha pozemku, jeho vzdialenosť od mora a najbližšej obývanej oblasti, výhľad atď.


Aby ste si mohli vybrať čo najlepšie a investovať svoje peniaze čo najvýhodnejšie, developeri Mavdiris sú vždy pripravení odpovedať na všetky vaše otázky a pomôcť vám vybrať nehnuteľnosť, ktorá spĺňa všetky vaše požiadavky.