Bezpečnostná situácia v Čiernej Hore

25.7.2023

Čiernohorský trh cestovného ruchu a nehnuteľností v posledných rokoch rastie

Bezpečnostná situácia v Čiernej Hore

Turizmus a trh s nehnuteľnosťami v Čiernej Hore v posledných rokoch rastú. Keď však cestovatelia zvažujú, že sa do tejto očarujúcej destinácie vyberú na svoju ďalšiu dovolenku, je prirodzené, že sa pýtajú na bezpečnostnú situáciu v tejto balkánskej krajine.

Všeobecná bezpečnosť

Čierna Hora je vo všeobecnosti bezpečnou krajinou pre turistov a teší sa pomerne nízkej miere kriminality. Násilné trestné činy sú zriedkavé a väčšina cestovateľov si môže prezrieť obľúbené turistické oblasti a užívať si dni na pláži bez toho, aby sa stretli s výraznými bezpečnostnými problémami. Ako v každej destinácii sa však môžu vyskytnúť drobné a vreckové krádeže, najmä v preplnených oblastiach, na turistických miestach, plážach a vo verejnej doprave. Cestovateľom odporúčame, aby zostali ostražití, zabezpečili si svoje veci, dávali na ne pozor a zachovali si zdravý rozum, aby sa nestali obeťami oportunistických zlodejov.

Bezpečnosť v doprave

Doprava v Čiernej Hore sa považuje za bezpečnú, hoci podmienky na cestách v niektorých vidieckych oblastiach môžu byť náročné vzhľadom na kľukatý horský terén. Cestujúci, ktorí jazdia v Čiernej Hore, by mali byť mimoriadne opatrní, najmä na úzkych cestách a za nepriaznivých poveternostných podmienok. Štát však investuje do zlepšenia infraštruktúry, takže sa očakáva zlepšenie. Verejná doprava, ako sú autobusy a taxíky, je vo všeobecnosti spoľahlivá a bezpečná.

Zdravotníctvo a lekárske služby

Čierna Hora ponúka primeranú úroveň zdravotníckych služieb, najmä v mestských oblastiach, ako je Podgorica a pobrežné mestá. Zdravotnícke zariadenia však môžu byť v odľahlejších oblastiach obmedzené. Cestujúcim sa odporúča mať komplexné cestovné poistenie, ktoré pokrýva núdzové zdravotné prípady a repatriáciu. Okrem toho je nevyhnutné, aby si pred návštevou Čiernej Hory so sebou vzali všetky lieky na predpis, ktoré môžu potrebovať.

Politická a sociálna stabilita

Čierna Hora v posledných rokoch preukázala politickú stabilitu a krajina aktívne pracuje na integrácii do Európskej únie. Miestne obyvateľstvo je k turistom ústretové a prípady sociálnych nepokojov sú zriedkavé. Ako ohľaduplní cestovatelia budete mať pozitívnejšie vzťahy s miestnymi obyvateľmi, ak budete brať do úvahy miestne zvyky.

Ak ste teda doteraz váhali, či ísť na dovolenku do Čiernej Hory, nemusíte sa príliš obávať.