Vplyv eura na chorvátske nehnuteľnosti

23.6.2023

Ako už pravdepodobne všetci viete, Chorvátsko prijalo euro v januári 2023. Čo to však znamená pre miestne hospodárstvo a ceny?

Vplyv eura na chorvátske nehnuteľnosti

Ako už pravdepodobne všetci viete, Chorvátsko prijalo euro v januári 2023. Čo to však znamená pre miestne hospodárstvo a ceny?

Po prijatí eura prešlo Chorvátsko počiatočným obdobím prispôsobovania. Ceny tovarov a služieb boli prepočítané z národnej meny na euro podľa vopred stanoveného výmenného kurzu. Cieľom bolo zachovať cenovú stabilitu počas prechodu na euro a zabrániť výrazným poruchám na trhu.

Aj keď zavedenie eura môže viesť k vyrovnaniu cien v rámci eurozóny, je potrebné posúdiť aj možný vplyv na životné náklady. V krátkodobom horizonte môže dôjsť k cenovým výkyvom v niektorých sektoroch v dôsledku rôznych faktorov. Je pravdepodobné, že sa zvýši konkurencia a dopyt európskych investorov bude vyšší. Veľký počet európskych spoločností a investorov používa na platby euro, a to aj mimo eurozóny. To znamená, že o chorvátske nehnuteľnosti bude väčší záujem, čo zvýši ich hodnotu.

Okrem investorov priláka Chorvátsko aj viac turistov, pretože už nebudú musieť vymieňať peniaze. Miestny cestovný ruch rástol už predtým, ale teraz sa očakáva jeho ešte väčší nárast. V obľúbených turistických destináciách sa preto môžu zvýšiť ceny. Ak teda chcete mať vlastnú nehnuteľnosť v Chorvátsku, teraz je ten správny čas, preto nás neváhajte kontaktovať.

Nárast cien však nemusí byť vyslovene negatívny. Peniaze, ktoré do Chorvátska prúdia vďaka investorom a turistom, sa potom môžu použiť na ďalší rozvoj a modernizáciu dovolenkových stredísk. A aj keď ceny chorvátskych nehnuteľností stúpnu, stále budú lacnejšie ako napríklad v Prahe.

K vyššiemu počtu návštevníkov prispeje okrem eura aj vstup Chorvátska do eurozóny toto leto. Znamená to, že na hraniciach už nebudú kontroly a obyvatelia európskych krajín môžu prechádzať bez kontroly. Už teda nebudete musieť čakať v radoch a čakať na kontrolu, čo vám skráti cestu.