Bulharsko je členom Schengenu?

8.11.2018
Bulharsko je členom Schengenu?

Európsky parlament vyzval ministrov EÚ, aby prijali Bulharsko a Rumunsko do schengenského priestoru. Obe krajiny spĺňajú podmienky členstva v schengenskom priestore voľného pohybu osôb, ale stále sú mimo tohto priestoru. Bulharsko aj Rumunsko sú členmi Európskej únie od roku 2007, ale napriek tomu, že spĺňajú všetky podmienky, zatiaľ neboli prijaté do schengenského priestoru. Poslanci Európskeho parlamentu z Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) vyzývajú na udelenie členstva v Schengene obom balkánskym krajinám, pričom poukazujú na rovnaké podmienky členských štátov EÚ a výhody členstva.

Termínom schengenský priestor sa označuje územie európskych krajín, v rámci ktorého môžu obyvatelia členských štátov voľne cestovať a prekračovať hranice bez potreby osobných kontrol.

Zdroj: https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/239511-bulharsko-a-rumunsko-by-se-melo-stat-cleny-schengenu-zada-europarlament/